Bestuur

Bestuur (profiel bestuursleden met contactinfo)

Het bestuur van de Coƶperatie Bedrijventerrein De Volger bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Mart Leek,

Secretaris: vacature (Taken worden momenteel door Eveline Pasier waargenomen).

Penningmeester: Klaas Wierenga,

Algemeen: Kees Kok,

Algemeen: Dennis Beijersbergen Van Henegouwen,